THÔNG TIN | Thông báo
Thánh Lễ 13 tháng 7 Hành Hương Kính Đức Mẹ

 
Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ - Thứ Ba, 13/7/2021 lúc 6pm (giờ Sydney, Úc Châu)

**Youtube

https://youtu.be/AbveZCYTTRA

 

**Facebook

https://www.facebook.com/VCC.Sydney

BTU&BTU