THÔNG TIN | Tin Cộng Đồng
Lễ Bổn Mạng Phong Trào Cursillo tại Sydney
Hình ảnh sinh hoạt : Lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ Bổn Mạng của Phong Trào Cursillo thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney. Tối thứ Sáu 18/06/2021 tại hội trường nhà thờ Saint Luke Revesby Sydney. (Diệp Hải Dung)