THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
ĐTC: Giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của các gia đình.
Diễn đàn diễn ra vào ngày 9-12 tháng 6, với tiêu đề "Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia?" là một trong nhiều sự kiện của “Năm Gia đình Amoris Laetitia”, kỷ niệm tông huấn của Đức Giáo hoàng năm 2016 về đời sống gia đình.
Để thực sự đến gần với các gia đình, trước tiên Giáo hội phải học cách lắng nghe các quan tâm của họ thay vì đưa ra những lý thuyết cho những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong một hội nghị trực tuyến.
 
Trong một thông điệp video được gửi cho những người tham dự một hội nghị trực tuyến để bàn thảo tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng nói rằng Giáo hội phải “gạt bỏ mọi 'thông điệp chỉ mang tính lý thuyết mà không liên quan đến các vấn đề thực tế của con người', cũng như ý tưởng cho rằng việc truyền bá Phúc âm hóa chỉ dành riêng cho một tầng lớp ưu tú mục vụ ”.
 
Ngài nói: “Giữa những khó khăn do đại dịch gây ra, bào mòn cuộc sống của gia đình và sự hiệp thông mật thiết của sự sống và tình yêu, gia đình ngày nay hơn bao giờ hết là dấu chỉ của thời đại, và Giáo hội được mời gọi trên hết biết lắng nghe tích cực tiếng nói của các gia đình, đồng thời lôi kéo họ làm đối tượng chăm sóc mục vụ.”
 
Diễn đàn diễn ra vào ngày 9-12 tháng 6, với tiêu đề "Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia?" là một trong nhiều sự kiện của “Năm Gia đình Amoris Laetitia”, kỷ niệm tông huấn của Đức Giáo hoàng năm 2016 về đời sống gia đình.
 
Đại diện của các văn phòng mục vụ gia đình thuộc các hội đồng giám mục, hiệp hội và các phong trào quốc tế đã được mời tham dự sự kiện trực tuyến kéo dài ba ngày.
 
Trong thông điệp video của mình, ĐTC cho biết sự kiện này “diễn ra trong một thời điểm đối thoại thiết yếu”, trong đó Giáo hội và giáo dân “có thể cùng nhau lắng nghe nhu cầu cụ thể của các gia đình và giúp đỡ nhau trong việc thực hiện các tiến trình cần thiết để đổi mới việc rao giảng của Giáo hội”.
 
Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ