Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Bài đọc hàng tuần
Ngày 25/6/2017 - CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – Năm A
BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13
"Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ".
Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Chi tiết...
 
Ngày 18/6/14 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3. 14-16
"Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới".
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Chi tiết...
 
Ngày 11/6/17 - LỄ CHÚA BA NGÔI
BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-
"Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu".
Bài trích sách Xuất Hành.
Chi tiết...
 
Ngày 4/6/17 - LỄ HIỆN XUỐNG
BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
Ngày 28/5/17 LỄ THĂNG THIÊN - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
Ngày 21/5/17 - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17
"Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
Ngày 14/05/17 - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm A
BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1- 7
"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
Ngày 7/5/17 - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14, 36-41
"Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô".
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
 
 
 
 
 
Untitled Document