Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Bài đọc hàng tuần
Ngày 30/04/17 - CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A
BÀI ĐỌC I: Cv 2:14, 22- 33
"Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết".
Bài trích sách Tông đồ Công Vụ
Chi tiết...
 
23/4/2017 - CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM A

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 42-47
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
"Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung".

Chi tiết...
 
Ngày 16/04/2014 - CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH
BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Chi tiết...
 
Ngày 14/4/17 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH - KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA
PHẦN THỨ NHẤT: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53,
"Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta".
(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa)
Bài trích sách Tiên tri Isaia
Chi tiết...
 
Ngày 13/4/2017 - THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa
BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14
"Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua".
Bài Trích sách Xuất Hành.
Chi tiết...
 
Ngày 9/04/17 - CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A
KIỆU LÁ:

PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11
"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Chi tiết...
 
Ngày 2/4/2017 - CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - Năm A
Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14
"Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống".
Bài trích sách Tiên tri Êgiêkiel.
Chi tiết...
 
Ngày 26/3//2017 - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - Năm A
BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
"Đavit được xức dầu làm vua Israel".
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Chi tiết...
 
 
 
 
 
 
Untitled Document