Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Bài đọc hàng tuần
19/2/17 - CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – Năm A
23-01-2017 3:17 pm
BÀI ĐỌC I: Lev 19, 1-2, 17-18
“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”
Bài trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Maisen rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi.  Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ.  Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương.  Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình.  Ta là Chúa.”
Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv. 102,1-2,3-4.8 và 10,12-13
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót
1. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, mọi sự nơi tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người.  Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
2. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền.  Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.
3. Chúa là Đấng thương xót và nhân ái, chậm oán hờn và yêu thương khôn lường.  Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
4. Cũng như từ đông sang tây xa vời, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 3,16-23
“Tất cả là của anh chị em, nhưng anh chị em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”
Bài trích thư thứ nhất  của Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Corintô.
Anh chị em thân mến, anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh chị em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là thánh, mà chính là anh chị em là đền thờ ấy.
Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh chị em cho mình là người  khôn ngoan ở đời này, thì người ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan, vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng:” Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ.” Lại có lời khác rằng: “Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền.”  Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh chị em dù là Phaolô, hay Apôlô, hoặc Kêpha, hoăc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai.  Tất cả là của anh chị em, nhưng thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa

ALLELUIA - 1 Sm 3, 9 
Alleluia, Alleluia – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe;  Chúa có lời ban sự sống đời đời.  Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt. 5,38-48
“Các con hãy yêu thương thù địch các con”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các moan đệ rằng: “Các con đã nghe bảo:" Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với người hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên trái nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt lấy áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
Các con cũng đã nghe dạy rằng: “Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các con, để các nên con cái Cha các con trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như  kẻ dữ,  và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì còn có công gì?  Nào những người thu thuế không làm như vậy sao?  Và nếu các con chỉ chào hỏi anh chị em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn?  Nào dân ngoại  không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.
Đó là Lời  Chúa.

[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Ngày 23/6/2017 - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM A... (23-06-2017)
  Ngày 30/07/2017 - CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - NĂM A... (19-06-2017)
  Ngày 23/07/17 - CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - NĂM A... (19-06-2017)
  Ngày 16/7/2017 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - Năm A... (19-06-2017)
  Ngày 09/07/2017 - CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - NĂM A... (19-06-2017)
  Ngày 2/7/2017 - CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - Năm A... (19-06-2017)
  Ngày 25/6/2017 - CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – Năm A... (24-05-2017)
  Ngày 18/6/14 - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA ... (24-05-2017)
  Ngày 11/6/17 - LỄ CHÚA BA NGÔI ... (24-05-2017)
  Ngày 4/6/17 - LỄ HIỆN XUỐNG... (24-05-2017)
  Ngày 28/5/17 LỄ THĂNG THIÊN - NĂM A... (01-05-2017)
  Ngày 21/5/17 - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A... (01-05-2017)
  Ngày 14/05/17 - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - Năm A... (01-05-2017)
  Ngày 7/5/17 - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM A... (01-05-2017)
  Ngày 30/04/17 - CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A... (19-04-2017)
  23/4/2017 - CHÚA NHẬT II PHỤC SINH - NĂM A... (19-04-2017)
  Ngày 16/04/2014 - CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH... (03-04-2017)
  Ngày 14/4/17 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH - KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN C... (03-04-2017)
  Ngày 13/4/2017 - THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của... (03-04-2017)
  Ngày 9/04/17 - CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A... (03-04-2017)
 
 
 
 
 
Untitled Document