Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney
Ban Tuyên Úy

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm
Tuyên Úy Trưởng (Senior Chaplain)
Tiểu sử
Sinh ngày 10.10.1958 tại An Giang Việt Nam.
Thụ Phong Linh Mục ngày 10.10.1992 tại Sydney.
Cha Phó St Jerome's Punchbowl 1992-1996.
Cha Phó Mary Immaculate's Bossley Park 1996-2000.
Chánh Xứ St Columba's Leichhardt North 2000-2004.
Chánh Xứ Our Lady of Fatima's Kingsgrove 2004-2011.
Quản Hạt Vùng St George 2006.
Chánh Xứ All Saints' Liverpool 2011-2016.
Quản Hạt Vùng Tây Sydney 2015.
Chánh Xứ St Luke's Revesby 2016.
Tuyên Úy Trưởng-Senior Chaplain CĐCGVN 15.2.2016.


Lm. Paul Chu Văn Chi

Tiểu sử
- Sinh ngày 14-5-1949 tại Hà Nam Ninh, Việt Nam.
- Thụ Phong Linh Mục ngày 15/6/1975 tại Sàigòn.
- Tác giả của nhiều tác phẩm thánh nhạc nổi tiếng.
- Vượt biên đến Úc năm 1989
- Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney từ 1989 cho đến nay.
- Tìm hiểu thêm xin vào : www.paulvanchi.net
Tuyên Úy Đặc Trách:
• Giáo đoàn Mt. Pritchard • Giáo đoàn Georges Hal l• Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh • Phong Trào Cursillo • Hội Vincent De Paul • Legio Mariae Sydney

Liên lạc: 92 The River Rd, Revesby NSW 2212.
Phone: (02) 9773-0933


Lm. Phan-xi-cô Xavie Nguyễn Văn Tuyết, STD.
Tiểu sử
• Sinh ngày 08-03-1958 tại Phú Yên, Việt Nam.
Vượt biên năm 1981 và đến trại tỵ nạn Palawan, Phillipines. Định cư tại Úc tháng 3, 1983.
• Tiểu chủng viện Lâm Bích Nha Trang (1973)
• Giáo Hoàng học viện Đại học Thánh Tô-ma, Manila, Philippines.
• Thụ Phong Linh Mục ngày 22/4/2006.
• Truyền giáo tại Philipines, làm việc tại đài Phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Verita Asia) từ năm 2000 – 12/2006.
• Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney từ 2007 -
Tuyên Úy Đặc Trách: • Giáo đoàn Lakemba • Giáo đoàn Revesby • Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể • PT/ Lòng Chúa Thương Xót • Thừa Tác Viên Thánh Thể • Tin Vui An Bình • Hội Thánh Minh Tương Tế.

Liên Lạc:
(a) 20 Carr Rd, Bringelly NSW 2171; Tel: (02) 4774 8028
(b) 92 The River Rd, Revesby NSW 2212; Tel: (02) 9733 0933

Linh Mục Phêrô Đặng Đình Nên

Tiểu sử
- Sinh 05/03/1954 tại Nghê An, Việt Nam.
- Đến định cư tại Úc 30/03/1995.
- Thụ phong Linh Mục ngày 11/06/2010
Tuyên uý Đặc trách
• Giáo Đoàn Fairfield • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Liên Lạc:
13 Park Rd, Cabramatta NSW 2166; Tel: (02) 9724 2151

• Trung Tâm Bringelly • 3 Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh: Ban Tuyên Úy Đặc Trách.


Untitled Document