Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
Giờ Các Thánh Lễ Việt Nam Cuối Tuần
Giáo đoàn (Nhả thờ)
Saturday
Sunday
GEORGES HALL (St. Mary Queen of Heaven)
15 Georges Crescent, Georges Hall, NSW 2198
6:30 pm
3:00 pm
CABRAMATTA (Sacred Heart)
13 Park Rd, Cabramatta NSW 2166.
7:30 pm
4:00 pm
FAIRFIELD (St. Therese)
Crn. Boulevarde & Stella Sts - Fairfield Heights NSW 2165.

5:00 pm


GRANVILLE (Holy Trinity)
10 Randle St, Granville NSW 2142.
5:00 pm
LAKEMBA (St. Therese)
15 Garrong Rd, Lakemba NSW 2195.
4:30 pm
5:00 pm
MARRICKVILLE (St. Brigid's)
Crn. M'ville & Livingstone Rds - Marrickville NSW 2204
6:30 pm
4:30 pm
MILLER (St. Therese’s)
125 Cartwright Ave. Sadleir-Miller NSW 2168
 
11:00am
MOUNT PRITCHARD (Our Lady Of Mt. Carmel)
230 Humphries Rd, Mt. Pritchard NSW 2170.
4:00 pm
PLUMPTON (Good Shepherd)
Hyatt Rd, Plumpton NSW 2671.
12:00 pm
REVESBY (St. Luke)
92 The River Rd, Revesby 2212.
11:00 am


 

Updated: 19-Feb-2016

 
 
 
 
 
Untitled Document